thực phẩm chức năng chuyên biệt

Group 33
Group 34
Group 35
Group 36
Group 37
Group 38
Group 39
Group 40
Group 41
Group 30
Group 43

thực phẩm chức năng chuyên biệt

Group 33 1
Group 34 2
Group 35 2
Group 36 2
Group 42 2
Group 41 2
Group 40 1
Group 38 1
Group 37 1
Group 39 2
Group 43 2

“E&S Pharma – Vì cuộc sống tươi đẹp”

E

nthusiastic: Tận tâm
fficient: Hiệu quả

S

mart: Thông minh
afety: An toàn

“E&S Pharma – Giá trị thực cho sức khỏe người Việt”
Mục tiêu của chúng tôi là không ngừng phát triển, cải tiến công nghệ để đem tới những sản phẩm tốt nhất hỗ trợ cho sức khỏe cho mọi đối tượng, bất kể mọi lứa tuổi, mọi lối sống khác nhau với phương châm “Giá trị thực cho sức khỏe người Việt”

Cuộc sống ngày nay luôn có sự thay đổi, tuy nhiên chúng tôi vẫn luôn cố gắng hỗ trợ khách hàng nhiều nhất có thể bằng nhiều cách khác nhau, cung cấp những giải pháp, lối sống lành mạnh góp phần tạo nên cuộc sống tươi đẹp hơn

“E&S Pharma – Vì cuộc sống tươi đẹp”

E

nthusiastic: Tận tâm
fficient: Hiệu quả

S

mart: Thông minh
afety: An toàn

“E&S Pharma – Giá trị thực cho sức khỏe người Việt”
Mục tiêu của chúng tôi là không ngừng phát triển, cải tiến công nghệ để đem tới những sản phẩm tốt nhất hỗ trợ cho sức khỏe cho mọi đối tượng, bất kể mọi lứa tuổi, mọi lối sống khác nhau với phương châm “Giá trị thực cho sức khỏe người Việt”

Cuộc sống ngày nay luôn có sự thay đổi, tuy nhiên chúng tôi vẫn luôn cố gắng hỗ trợ khách hàng nhiều nhất có thể bằng nhiều cách khác nhau, cung cấp những giải pháp, lối sống lành mạnh góp phần tạo nên cuộc sống tươi đẹp hơn

Sản phẩm được yêu thích nhất

1 6

Cao trà

2 4

Gạc răng miệng

3 4

Hàu up

4 2

Ngũ cốc nội tiết

Kiến thức sức khỏe

Sản phẩm được yêu thích nhất

3 for 2 Mix & Max

1 6

Cao trà

2 4

Gạc răng miệng

3 4

Hàu up

4 5

Ngũ cốc nội tiết

Kiến thức sức khỏe

Group 22
tmsc
eloge
abipha
DK PHARMA logo
Group 22
DK PHARMA logo
eloge
abipha
eveline