Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

  • Các thuộc tính sản phẩm, mà hai bên đã đồng ý và không có thỏa thuận, các thuộc tính mà người bán hoặc nhà sản xuất mô tả hoặc người mua dự tính ​​cho tính chất của sản phẩm liên quan và quảng cáo thực hiện,
  • Sản phẩm được sử dụng phù hợp với mục đích mà việc sử dụng đã được người bán liệt kê, hoặc thông thường được sử dụng tương ứng với chất lượng khi được dùng thử, theo mẫu thống nhất, nếu chất lượng hoặc hiệu suất xác định theo mẫu hoặc mẫu thống nhất,
  • Sản phẩm tương đương về số lượng, thuộc tính hoặc trọng lượng,
  • Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của pháp luật.

Nếu sản phẩm không đáp ứng được các đặc điểm trên, có thể được coi là sản phẩm có khiếm khuyết. Khi phát hiện ra khiếm khuyết phải thông báo ngay cho người bán hàng trong vòng 12 giờ. Đối với những sản phẩm đã được sử dụng, không thể khiếu nại với các khiếm khuyết do sử dụng hoặc hao mòn khi sản phẩm được mua.

2. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, trước hết bên bị vi phạm sẽ liên lạc bên kia để khiếu nại, trao đổi và tìm ra phương pháp tự giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải. E&S Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Khách Hàng liên quan đến giao dịch tại Website. Khi phát sinh tranh chấp, E&S Việt Nam đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Website và thực hiện theo các bước sau:

  1. Khách Hàng khiếu nại về sản phẩm qua email: espharma.vn@gmail.com hoặc gọi điện thoại tới số 0777.266.882 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới sản phẩm.
  2. Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Website sẽ tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Website sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ khách hàng để giải quyết tranh chấp đó. Trong quá trình giải quyết khiếu nại có thể diễn ra như sau đây: đổi sản phẩm, giảm giá hoặc hoàn trả lại tiền.
  3. Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Website thì ban quản trị sẽ yêu cầu khách hàng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin của Khách Hàng đã được mô tả trong Chính sách bảo mật & riêng tư.