Cam kết bảo vệ thông tin người dùng

Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, Công ty TNHH Dược phẩm E&S Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Khuyến khích khách hàng đọc kỹ nội dung Chính sách bảo mật để hiểu được quyền lợi của mình khi sử dụng dịch vụ do Công ty TNHH Dược phẩm E&S Việt Nam cung cấp trên website espharma.vn.

Chúng tôi đưa ra các cam kết về việc bảo mật thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân của Khách Hàng

Để cung cấp và vận chuyển sản phẩm tới cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng nhằm mục đích kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

Công ty TNHH Dược phẩm E&S Việt Nam cam kết KHÔNG BÁN, KHÔNG CHIA SẺ VÀ TRAO ĐỔI thông tin cá nhân của khách hàng được thu thập trên website espharma.vn cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website espharma.vn sử dụng thông tin của Khách Hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đến Khách Hàng;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách Hàng và E&S Việt Nam;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng;
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Khách Hàng;
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Khách Hàng tại E&S Việt Nam;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 • Đối với hành vi truy cập cập website (dữ liệu máy tính), chúng tôi sẽ lưu trữ trong vòng 60 ngày.
 • Đối với thông tin cá nhân, không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Khách Hàng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới Công ty hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của Khách Hàng:

Khách Hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị website.
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website espharma.vn
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
 • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách Hàng
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Dược phẩm E&S Việt Nam

Địa chỉ: LK 13 Romantic Park, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại:0777 266 882

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Người dùng có thể liên hệ trực tiếp, yêu cầu ban quản trị website điều chỉnh, xóa dữ liệu cá nhân của mình qua email espharma.vn@gmail.com theo mẫu dưới đây.Khi tiếp nhận những phản hồi này, E&S Việt Nam sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách Hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Tiêu đề: Yêu cầu tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Kính gửi: E&S Việt Nam

Tôi là [Tên của bạn],

Tôi viết thư này để yêu cầu quý công ty [xóa | chỉnh] sửa các thông tin cá nhân của tôi.

Thông tin Khách Hàng: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, lịch sử mua hàng.

Tôi mong nhận được phản hồi từ quý công ty trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng,

[Tên của bạn]

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách Hàng trên Website espharma.vn.vn được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website espharma.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách Hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách Hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Khách Hàng khi không có sự đồng ý của Khách Hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Khách Hàng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Khách Hàng được biết về vụ việc.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách Hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại E&S Việt Nam.

E&S Pharma Việt Nam cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin của Khách Hàng

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Khách Hàng gửi email khiếu nại đến emailespharma.vn@gmail.comhoặc gọi điện thoại tới số0777.266.882để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.